اکتین (ویراست)، پلتفرمی برای تشخیص و آنالیز ناهنجاری با هوش مصنوعی

اکتین یک محصول در حوزه سلامت دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی است که از طریق دوربین در هر لحظه و هر مکان, آنالیز سه بعدی از وضعیت کینماتیکی فرد در اختیار فرد و فیزیوتراپیست و مربی قرار میدهد.

دمو
f_img
f_img f_img f_img

آنالیز داده ها

فقط به کمک یک دوربین

بازخورد ها در لحظه در اختیار فیزیو تراپیست و مربی قرار میگیرد

به صورت سرویس نرم افزاری و سخت افزاری

featured